easybox is de betere lightbox. lytebox en colorbox staan hier nog uit compataibiliteitsoverwegingen.